BLÅ BOG

 

Personalia

 • Født i Skovsgård i Nordjylland den 6. juni 1948. 
 • Opvokset i Thy, Canada, Randers og Århus. 
 • Laver bygningstegninger til familiens sommerhus i Slettestrand 1961. 
 • High School eksamen fra Burlington, Wisconsin, USA1966. 
 • Student fra Århus Katedralskole 1968.
 • Gift med Per Studsholt i 1976.
   
     

Arkitektur & planlægning

 • Afgang fra Arkitektskolen i Århus 1974 som byplanlægger.
 • Kortere ansættelser ved bl.a. Malthas Tegnestue og Hjørring Kommune.
 • Medlem af Kunstnersamfundet, arkitektsektionen under Akademiet for de Skønne Kunster fra1982.
 • 30 år ved Nordjylland Amt, heraf 10 år som landskabschef. Har arbejdet med regionplanlægning, udvikling af nordjysk turisme, friluftsliv, natur og kulturmiljøer.
 • To års ansættelse ved Region Nordjylland som projektleder ved regional udvikling og EU projekter.
 • Driver firmaet Studsholt Partners sammen med sin mand Per fra 2005.
 • Mange foredrag i ind- og udland, har undervist på Aalborg Universitet og har været censor samme sted.
 • Har arbejdet med fysisk planlægning i Thailand, Uganda, Letland, Polen, Nordcypern og Mozambique.
 • Har deltaget i mange arbejdsgrupper, bl.a. Planfagligt Udvalg i Danmarks Naturfredningsforening.
 • Er med i følgegruppen for projekt Jyske Aas - et oplevelsesbælte, etape 3. Se jyske-aas.dk
 • Er med i styregruppen for bevaring af Kaas Briketfabrik og sekretær for gruppen.
     

Akvarelmaleri & tegning

 • Croquisundervisning hos kunstner Bjarne Nielsen, Århus Kunstakademi 1967.
 • Croquis- og akvarelundervisning på Arkitektskolen i Århus ved billedhugger Foersom Hejndal og lektor Svend Limkilde, 1968 - 1973.
 • Layout og forsider til en række bøger, hæfter og pjecer fra 1968.
 • Elev hos kunstner Peter Skjøtt ved FOF i Aalborg, siden 1999.
 • Studierejser til Kreta med Peter Skjøtt i 2001 og 2009.
 • Akvarelture til Livø siden 2001.
 • Maler 14 akvareller og laver layout til bogen "Tilbage til turismens rødder" og en tilhørende plakat i 2002. Bogen genoptrykkes og udkommer også på tysk i 2005.
 • Udstiller motiverne fra bogen på Vrå udstillingens arkitektsektion i 2003.
 • Maler akvarel fra Slettestrand til Turismens Pris 2003 for Han Herred Turistforening. Motivet udgives også som plakat og postkort.
 • Akvarelkurser i Svinkløv og Skagen hos arkitekt Ole Kortzau i 2003 og 2005.
 • Medlem af Nordisk Akvarelselskab fra 2003.
 • Medlem af Akvarelgruppen ved Vendsyssel Kunstmuseum fra 2003.
 • Arbejder for det thailandske miljøministerium, hvor akvareller fra forskellige kulturmiljøer bruges til at formidle bevaringsværdier, 2004 og 2005.
 • Står for motivet til årets Blokhus vin i 2005.
 • Med i gruppen søndagscroquis på Huset i Aalborg fra 2006.
 • Deltager i Nordisk Akvarelselskabs akvarelstafet på Kiers Gård i Højer 2008.
 • Underviser på akvarelkursus med arkitekt og akvarelmaler Jørgen Ussing i 2013.
 • Laver rejseskitser fra fjerne lande. Har sammen med sin mand Per rejst i ca. 143 lande, inklusiv en jordomrejse med rygsæk hele 1995.
 • Står for motivet til årets Lønstrup Plakat 2014, der også er trykt som postkort.
 • Deltager i akvarelkurser om Alvaro Castagnet hos Peter Skjøtt og om kontrolleret spontanitet hos Marianne Gross i 2016.
 • Underviser i akvarel på Jydegården sammen med Jørgen Ussing i 2016.
 • Deltager i akvarelkursus hos Tine Hind om abstrakt akvarel i 2019.