SPECIALOPGAVER

 

TILBAGE TIL TURISMENS RØDDER
I 2002 har ABS malet 14 akvareller til og stået for den grafiske tilrettelæggelse af bogen "Tilbage til turismens rødder", som er skrevet af etnolog Kirsten Monrad Hansen og udgivet af Nordjyllands Amt. Bogen fortæller levende om turismens fremvækst i Nordjylland, og den har mange gamle billeder og kort. Bogen blev genoptrykt i 2005, hvor den også udkom på tysk.

Bogen kan bl.a. købes på Lønstrup Turistbureau, Han Herred Havbåde og i atelieret hos ABS, hvor den fås for 120 kr. Den tilhørende plakat er udsolgt.

 

TURISMENS PRIS 2003
For Han Herred Turistforening malede ABS en akvarel fra Slettestrand til Turismens Pris 2003. Motivet blev også udgivet som plakat og postkort. Postkort kan købes hos Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum, telefon 98 21 31 92. Plakaten er udsolgt.

 

ÅRETS LØNSTRUP PLAKAT 2014
ABS har malet akvarellen til årets Lønstrup plakat 2014. Motivet viser noget meget typisk for Lønstrup. Fiskerne foretrak at bo i læ og byggede deres huse i en naturlig slugt, mens badegæsterne byggede sommervillaer på Møllebakken, så de fik en flot udsigt.

Plakaten kan sammen med postkort i flere størrelser købes hos ABS eller gennem Lønstrup Turistbureau, der har telefon 96 25 22 20. Se også www.loenstrup.dk. Plakaten er udgivet af Lønstrup Turistforening.

 

AKVARELUNDERVISNING
I 2013 og 2016 har ABS undervist på akvarelkurser sammen med arkitekt og akvarelmaler Jørgen Ussing fra Løkken. ABS har ofte givet oplæg i akvarelmaling og tilbyder instruktion. Se KONTAKT/Adresseoplysninger.

 

BESTILLINGSOPGAVER
ABS maler gerne opgaver på bestilling, hvor motivet fx kan være et bestemt hus, et sommerhus eller et sted, man føler tilknytning til. Se KONTAKT/Adresseoplysninger.